XII. ročník soutěže Fermiho úlohy
ve školním roce 2017/2018

Finále 15. 6. 2018: výsledky

Zadání úloh finále

 1. S příchodem zimy je stále vzácnější denní světlo. Kolik denního světla získáme navíc, pojedeme-li ve dne směrem na západ a v noci směrem na východ?
 2. Jak dlouho by trvalo, než by člověk spotřeboval všechen kyslík v uzavřené garáži?
 3. Pokud budeme uvažovat celkové množství tekutin, které vypije člověk během svého života, kolikrát by naplnil vanu na koupání? (Uvažujeme tekutinu – káva, čaj, voda, kterou vypijeme z nějaké nádoby, nikoli vodu obsaženou v potravinách).Výsledky

Kategorie jednotlivci:
1. místo: Valentina Cváčková (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava)
2. místo: Jana Zavadilová (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava)
3. místo: Aleš Socha (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek) Martin Havlík (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)

Kategorie kolektivy:
1. místo: Kolektiv Gymnázia Olgy Havlové Ostrava (Adam Vjačka, Ondřej Keberle, Ondřej Lipowský)
2. místo: Kolektiv Gymnázia Otrokovice (Jan Karel, David Svoboda, Petr Vojtášek, Sára Šimčáková)
3. místo: Kolektiv Gymnázia Zábřeh (Kryštof Kolčava, Michal Pavlas, Jaromír Novák)


Fotodokumentace z finále XII. ročníku, 15. 6. 2018


Všem soutěžícím blahopřejeme!

Finále 15. 6. 2018

 • Úspěšní řešitelé jsou zváni na finále soutěže.
 • Termín: 15. 6. 2018
 • Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 12
 • Učebna: LP 2004 (2. podlaží)

Předběžný časový harmonogram:

8.45registrace
9.00 – 10.30řešení soutěžních úloh
10.30 – 12.00jednání komise
12.00vyhlášení výsledků v učebně 2.004

Soutěž proběhne na učebně č. 2004, 2. podlaží v budově Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 1192/12 (poloha je vyznačena na plánku nebo interaktivní mapě).

Během této jednání komise a po vyhlášení výsledků mají soutěžící možnost navštívit Veletrh vědy a výzkumu v areálu Pevnosti poznání a Přírodovědecké fakulty. Program Veletrhu je volně přístupný do 17.00 hodin. Účastníkům bude proplaceno jízdné. Během soutěže bude zajištěno drobné občerstvení. Vítězové obdrží věcné ceny.

Prosíme o závaznou registraci do 4. 6. 2018 na adrese: renata.holubova@upol.cz.
Těšíme se na Vaši účast!

Vyhodnocení 2. kola

Kategorie kolektivy:
Úspěšní řešitelé

 • Kolektiv G Otrokovice (K. Kováčová, S. Šimčáková, D. Šnajdar, R. Liška, D. Svoboda, V. Hornáček, N. Buchtová a J. Karel)

 • Kolektiv G Zábřeh (M. Flídr, P. Kadlec, M. Pavlas, J. Grund, H. Doubravová, K. Kolčava , J. Krmela,, J. Novák, D. Bartoň)

Kategorie jednotlivci:

 • 1. místo Aleš Socha (G a SOŠ Frýdek Místek)
 • 2. místo Martin Havlík (G a SOŠ Frýdek Místek)
 • Úspěšní řešitelé:
  • Jana Zavadilová (G Olgy Havlové Ostrava)
  • Jonáš Koziorek (G a SOŠ Frýdek Místek)

Zadání 2. korespondenčního kola soutěže

Zadání soutěžních úloh

 1. Jakou velkou silou působí dešťové kapky na plochou střechu budovy během silného deště?
 2. Jak dlouho potrvá, než prodejna McDonald's prodá jeden mol svých hamburgerů?
 3. Jak velkou plochu pokryjí solární panely elektrárny s výkonem 1000 MW?
 4. Maratónský běžec vybíhá ve stejný okamžik, jako když radarový signál opouští povrch Země směrem k planetě Jupiter. Běžec se zastaví v okamžiku, když se odražený radarový signál vrátí zpět na Zemi. Jak velkou vzdálenost za tuto dobu běžec uběhne?
 5. Odhadněte délku pobřeží Norska (včetně započítání fjordů).

Termín pro zaslání řešení: 30. 4. 2018

Výsledky 1. kola soutěže

Kategorie kolektivy:

 • 1. místo kolektiv studentů Lipowský, Keberle, Vjačka (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba)
 • Úspěšní řešitelé:
  • Kolektiv 2. ročníku Gymnázia Otrokovice – vedení A. Reimer
  • Kolektiv Gymnázia Zábřeh – vedení D. Březina
  • Kolektiv Gymnázia Zábřeh – vedení M. Flídr

Kategorie jednotlivci:

 • 1. místo Valentina Cváčková (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba)
 • Úspěšní řešitelé:
  • Aleš Socha (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Taťána Krpcová (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Martin Švejkovský (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Jonáš Koziorek (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • David Szotkowski (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Adam Kautský (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Martin Havlík (Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek)
  • Jana Zavadilová (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba)

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Všichni řešitelé obdrží diplom a zároveň se kvalifikovali k postupu do velkého FINÁLE, které proběhne dne 15. 6. 2018 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

1. kolo soutěže

Zahajujeme další, dvanáctý ročník soutěže Fermiho úlohy!
Termín pro zaslání řešení: 18. 12. 2017.
Neváhejte, přemýšlejte, těšíme se na Vaše zajímavá řešení a odhady!

Organizace soutěže zůstává stejná jako v minulých ročnících – ve školním roce 2017/2018 proběhnou dvě korespondenční kola – podzimní a jarní – a velké finále.

Úspěšným řešitelem je ten, kdo vyřeší alespoň 4 úlohy během obou korespondenčních kol soutěže (např. dvě v podzimním kole a dvě v jarním kole). Úlohy mohou řešit jak jednotlivci, tak i kolektivy. Kritéria hodnocení najdete v úvodním popisu soutěže. Při hodnocení bude zohledněn věk řešitelů. Vítězové finále obdrží hodnotné ceny!

Zadání soutěžních úloh

Pokuste se vyřešit alespoň jednu z uvedených úloh:

 1. Kolik různých molekul se nachází v atmosféře?
 2. Kolik vody spotřebují každý den obyvatelé 100 tisícového města?
 3. Kolik elektrické energie spotřebují denně domácí elektrické spotřebiče ve vašem městě?
 4. Určete, kolik uhlí spotřebuje tepelná elektrárna s výkonem 200 megawattů během jednoho dne.
 5. Kolik lidí s pleší žije na celém světě?

Řešení zasílejte elektronicky na adresu renata.holubova@upol.cz (řešení posílejte jako přílohu, nepište je prosím přímo do e-mailu), popř. písemně na kontaktní adresu:
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12 CZ-771 41 Olomouc

pravitko
Enrico Fermi

Zadání a výsledky

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra
experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
CZ-771 41 Olomouc
<renata.holubova@upol.cz>
Telefon: 585 634 165