X. ročník soutěže Fermiho úlohy
ve školním roce 2015/2016

Finále X. ročníku soutěže

OZNÁMENÍ:
Vzhledem k malému zájmu se
Finále soutěže v červnu 2016 nekoná.

Zadání 2. korespondenčního kola soutěže

Zadání soutěžních úloh

 1. Kdo spotřebuje za rok více energie – obytný dům nebo automobil?
 2. Co má větší tloušťku – mikrotenový sáček na pečivo nebo jedna vrstva nátěru při malování pokoje?
 3. Jak velkou plochu zabírají parkující auta v ČR?
 4. Jak velká byla celková energie hurikánu Sandy? (Kinetická energie je určena rychlostí větru a potenciální energie je dána obsahem vody v oblačnosti).

Termín pro zaslání řešení: 31. 3. 2016.
Neváhejte, přemýšlejte, těšíme se na Vaše zajímavá řešení!
Zkuste vyřešit alespoň jednu ze zadaných úloh!

Pravidla soutěže zůstávají v platnosti. Úspěšní řešitelé budou pozváni na Finále, které proběhne již tradičně v pátek 17. 6. 2016 v rámci Veletrhu vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Výsledky 1. kola soutěže

Vzhledem k malému počtu soutěžících nebylo pořadí řešitelů stanoveno.

Úspěšní řešitelé 1. kola:

Kategorie jednotlivci:

 • Karel Nový (Mensa gymnázium, Praha-Řepy (prima))

Kategorie kolektivy:

 • Žáci 2. roč. gymnázia Otrokovice

Úspěšní řešitelé postupují do Finále, které proběhne v červnu v prostorách Přírodovědecké fakulty v Olomouci.

Další úspěšní řešitelé – studenti PřF

 • František Hodinka
 • Tomáš Riemel
 • Petr Nitsche
 • Anna Průšová
 • Lukáš Slaměník

1. kolo soutěže

Zahajujeme další, jubilejní desátý ročník soutěže Fermiho úlohy!
Termín pro zaslání řešení: 5. 12. 2015.
Neváhejte, přemýšlejte, těšíme se na Vaše zajímavá řešení a odhady!

Organizace soutěže zůstává stejná jako v minulých ročnících – dvě korespondenční kola a finále v prostorách Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Finále se může zúčastnit úspěšný řešitel alespoň jednoho z obou korespondenčních kol. Úlohy mohou řešit jak jednotlivci, tak i kolektivy. Kritéria hodnocení najdete v úvodním popisu soutěže. Při hodnocení bude zohledněn věk řešitelů. Vítězové finále obdrží hodnotné ceny.

Zadání soutěžních úloh

Pokuste se vyřešit alespoň jednu z uvedených úloh:

 1. Srovnej, jak tě ochladí v horkém dni vypití ledové vody nebo vypití stejného množství vody pokojové teploty. Kolik tekutin vypotíš za horkého dne, kdy je teplota 35 °C?
 2. Kolik nafty navíc je potřeba k transportu jednoho člověka na tankeru (tento člověk je „navíc“ oproti běžnému nákladu) při cestě přes Atlantický oceán?
 3. Jaký je celkový objem vláken, která utkají pavouci během jednoho roku? Jaká je jejich celková délka? Odhadněte pro Českou republiku.
 4. Kolik zrnek kávy spotřebuje každý obyvatel ČR během jednoho roku? Jak velká je práce, kterou musí sběrač kávy vykonat, při sběru tohoto množství kávy?

Řešení zasílejte elektronicky na adresu renata.holubova@upol.cz (řešení posílejte jako přílohu, nepište je prosím přímo do e-mailu), popř. písemně na kontaktní adresu:
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12 CZ-771 41 Olomouc

pravitko
Enrico Fermi

Zadání a výsledky

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra
experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
CZ-771 41 Olomouc
<renata.holubova@upol.cz>
Telefon: 585 634 165