Logo UP

L@byrint Matematiky: Matematický korespondenční seminář (MKS)

Poslední aktualizace:

Logo MKS

Vítejte na našich stránkách!

L@byrint matematiky Matematický korespondenční seminář (MKS) je soutěž korespondenčního typu pořádaná pedagogy a studenty PřF UP pro žáky středních škol (s preferencí účastníků z Moravy). Pokud máte rádi matematiku a zkoušíte se dívat na svět kolem sebe očima matematiky, pak jsme tu pro Vás. Tento seminář navazuje na tradici korespondenčního semiáře pořádaného studenty a učiteli Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v letech 1986-1999.

Budeme Vám velmi vděčni, pokud si najdete chvilku času a vyplníte nám elektronický dotazník na adrese http://isouteze.upol.cz (jeden dotazník pro studenty, jeden pro učitele).

Organizace soutěže

L@byrint matematiky je soutěž určena studentům středních škol (včetně vyšších stupňů gymnázií), její kola budou číslována jako S1, S2 atd..

První a druhé kolo bude domácí, takže je můžete řešit doma, ve škole či kdekoli jinde sami nebo i se svými kamarády. Třetí kolo (finále) pak proběhne u nás na Přírodovědecké fakultě UP (na jaře 2008). Termín odevzdání, tj. zaslání řešení domácích kol bude vždy uveden na zadání, orientační termínovník celého ročníku je na stránce se zadáním úloh (občas si prosím zkontrolujte, zda nedošlo k drobným změnám).

Úlohy nemusíte řešit nutně všechny, můžete si vybrat jen takové, které Vám připadají nejsympatičtější. Podmínkou účasti ve druhém kole také není absolvování kola prvního. Platí ovšem, že čím více úloh spočítáte, tím více bodů máte šanci získat a tím více se můžete přiblížit pozvání do finále i slíbeným cenám. Pokud některou úlohu nedotáhnete celou do konce, zkuste poslat i jen náznak či nápad, jak ji řešit, nějaký bod lze občas získat i tak. Po uzavření série zveřejníme na internetu autorské řešení průběžné pořadí soutěžících v obou kategoriích.

Jak se zúčastnit soutěže?

Pokud jste se dočetli až sem, můžete se pustit do hry. Zadání spolu s termínovníkem (později i řešením a průběžným pořadím) najdete na zvláštní stránce nebo v nabídce levého sloupce pod položkou „Úlohy a výsledky aktuálního ročníku »“.

K téměř každému sportovnímu klání se závodníci zaregistrují. Poslední formalitou, o kterou si Vás dovolujeme poprosit, proto také bude vyplnění velmi krátkého přihlašovacího elektronického dotazníku, který nám slouží k snadnějšímu vyhodnocení. Děkujeme vám mnohokrát za jeho vyplnění a odeslání

Řešení domácích kol lze poslat poštou nebo elektronicky na adresu uvedenou níže. Novou úlohu začínejte na zvláštní papír, různé úlohy mohou opravovat různí lidé. Každý papír, který posíláte, podepište a označte úlohu, která je na něm řešena. Pamatujte, že nečitelným řešením se téměř vždy připravujete o plný bodvý zisk! Posíláte-li řešení elektronicky, můžete použít běžné editory jako MS Word nebo sytém TeX, popř. i prostý text; v posledním případě použijte pro matematické operace stejné symboly jako v programovacích jazycích („*“ pro násobení, „^“ pro horní index a mocninu, „_“ pro dolní index, apod.) nebo svou symboliku na začátku definujte. S první sérií nám pošlete se svým jménem adresu školy, třídu, kterou navštěvujete a adresu (alespoň elektronickou), na kterou vám máme posílat informace a další zadání.

Kontaktní adresa

Svá řešení a případné dotazy či připomínky posílejte na adresu:

Pavel Calábek Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Tomkova 40
Olomouc, CZ-779 00
Email: calabek@aix.upol.cz
Telefon: 585 634 652

Další zajímavé soutěže a aktivity

Velké množství soutěží a dalších zajímavých i zábavných aktivit najdete na hlavní stránce projektu STM-Morava, jehož jsou L@byrinty součástí. Můžete také zkusit L@byrinty fyziky a chemie nebo se zapojit do soutěží Fermiho úlohy a Mladý vynálezce nebo do projektu Badatel. Rádi Vás přivítáme na Olomouckém fyzikálním kaleidoskopu, na němž si můžete prohlédnout naše fyzikální laboratoře a poslechnout si pár zajímavých přednášek. Na popularizaci a medializaci vědy je zaměřen projekt MedVěd. Nezapomínejte ani na matematickou olympiádu!