Logo UP

I-soutěže: dotazník pro studenty

Poslední aktualizace:

Logo MSMT
Děkujeme Vám za vyplnění následujícího formuláře. Data budou využita jako zpětná vazba ke zlepšení našich aktivit a k zapracování Vašich připomínek a námětů. Formulář je zcela anonymní a nevyžaduje od Vás žádné osobní či identifikační údaje. Ke správnému zobrazení diakritiky je potřeba povolit Vašemu prohlížeči automatickou detekci kódování (ve starších verzích MS Exploreru povolit „Automatický výběr” v nabídce "Zobrazit->Kódování"). Pokud si některými údaji nejste jisti nebo je nedokážete odhadnout, nechte příslušné otázky nezodpovězené.
Typ školy, na kterou chodíte:
Mezi Vaše oblíbené předměty patří (zaklikněte, lze i více možností): matematika
fyzika
chemie
biologie (přírodopis)
informatika
Jakých existujících přírodovědných soutěží se účastníte (zaklikněte): matematické olympiády
fyzikální olympiády
chemické olympiády
astronomické olympiády
biologické olympiády
korespondenčních seminářů
SOČ
turnaje mladých fyziků
matematického klokana
jiných přírodovědných soutěží (prosíme uveďte jakých):
O soutěžích jste se nejčastěji dozvěděl(a): od kamarádů a spolužáků
od vyučujícího
z internetu
z jiných zdrojů (prosím uveďte):
Zohledňuje Váš učitel účast v soutěžích při klasifikaci: ne, v žádném případě
ano, ale jen u úspěšných řešitelů
ano, u všech řešitelů
Pomáhá Vám Váš (nebo jiný) vyučující s rámci svých možností s přípravou popř. řešením soutěží: většinou ano
občas, jen výjimečně
ne, o soutěže se u nás většinou nezajímají
Nabídka soutěží a korespondenčních seminářů je podle Vás: malá, nedostatečná
je jich v poměru k počtu zájemců příliš a nestihnu je všechny řešit
dostatečná a vcelku vyhovující
dostatečná, ale úlohy jsou většinou obtížné a nezáživné, případně mi jinak nevyhovují – prosím uveďte:
Ve stávajících soutěžích a seminářích nejvíce postrádáte: zábavné motivační úkoly (křížovky, rébusy, doplňovačky apod.)
větší využití počítače a internetu při řešení úloh
větší zastoupení experimentálních úloh
více motivující ceny pro vítěze
nic, v podstatě mi vyhovují
o jejich obsah se blíže nezajímám
Soutěží se zúčastníte: protože Vás baví a rád(a) je řešíte
kvůli kamarádům a spolužákům
kvůli vyučujícímu (ke zlepšení známky, protože to po nás vyžaduje apod.)
V případě, že v soutěži uspějete, máte zájem o soustředění nejlepších účastníků? ano, určitě
nevím, jak kdy
ne, čas mohu strávit lépe
Vaše komentáře, náměty, připomínky: