Logo UP

I-soutěže: dotazník pro učitele

Poslední aktualizace:

Logo MSMT
Děkujeme Vám za vyplnění následujícího formuláře. Data budou využita jako zpětná vazba ke zlepšení našich aktivit a k zapracování Vašich připomínek a námětů. Formulář je zcela anonymní a nevyžaduje od Vás žádné osobní či identifikační údaje. Ke správnému zobrazení diakritiky je potřeba povolit Vašemu prohlížeči automatickou detekci kódování (ve starších verzích MS Exploreru povolit „Automatický výběr” v nabídce "Zobrazit->Kódování"). Pokud si některými údaji nejste jisti nebo je nedokážete odhadnout, nechte příslušné otázky nezodpovězené.
Typ školy, na které učíte:
Předměty, které vyučujete (zaklikněte, lze i více možností): matematika
fyzika
chemie
biologie (přírodopis)
informatika
Jakých existujících přírodovědných soutěží se účastní žáci vaší školy (zaklikněte): matematické olympiády
fyzikální olympiády
chemické olympiády
astronomické olympiády
biologické olympiády
korespondenčních seminářů
SOČ
turnaje mladých fyziků
matematického klokana
jiných přírodovědných soutěží (prosíme uveďte jakých):
Jaká část žáků Vaší školy se (odhadem) účastní stávajících přírodovědných soutěží: 50% a více
10 – 50%
do 10%
skoro žádný
Otázka jen pro učitele SŠ! Kolik z žáků, kteří se těchto soutěží zúčastní, pokračuje ve studiu odpovídajících přírodovědných a technických oborů na VŠ: většina
asi polovina
jen málo z nich, dávají přednost jiným oborům (ekonomie, práva, jazyky, apod.)
Zohledňujete účast žáků v soutěžích při klasifikaci: ne, v žádném případě
ano, ale jen u úspěšných řešitelů
ano, u všech účastníků
Nabídka soutěží a korespondenčních seminářů je: malá, nedostatečná
je jich v poměru k počtu zájemců příliš
dostatečná a pro naše žáky vcelku vyhovující
dostatečná, ale úlohy jsou většinou obtížné a nezáživné, případně jinak žákům nevyhovují – prosíme uveďte:
Úlohy a náměty ze soutěží ve výuce: využíváte pravidelně a často
využíváte jen občas a málo
využíváte jen pro přípravu dalších žáků k soutěžím
nevyužíváte skoro vůbec
Ve stávajících soutěžích a seminářích nejvíce postrádáte: zábavné motivační úkoly (křížovky, rébusy, doplňovačky apod.)
větší využití počítače a internetu při řešení úloh
větší zastoupení experimentálních úloh
více motivující ceny pro vítěze
nic, v podstatě mi vyhovují
o jejich obsah se blíže nezajímám
Byli byste ochotni podílet se na přípravě námětů a úloh a vytváření jejich veřejně přístupné databáze? v žádném případě
jen příležitostně
ano, podle svých možností pokud bych byl(a) osloven(a)
ano, již se podílím a spolupracuji s jinými VŠ
Pokud byste byl(a) ochoten (ochotna) s námi spolupracovat, uveďte prosím do komentáře níže nějaký kontakt na Vás.
Vaše komentáře, náměty, připomínky: