Logo UP

Přírodovědný l@byrint: registrační formulář

Poslední aktualizace:

Logo L@byrintu

Elektronický formulář

Clipart Představte se nám prosím a vyplňte následující elektronický dotazník, údaje ve žlutých políčkách dotazníku je nutno správně vyplnit, ostatní jsou dobrovolné. Dotazník stačí vyplnit jen jednou pro všechna kola soutěže. Děkujeme!
Jméno:
Příjmení:
Verze (1 pro ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií, 2 pro vyšší ročníky gymnázia a SOŠ):
Název školy (lze zkrátit, např. ZŠ Hálkova Olomouc, G Šumperk):
Ročník – třída (např. 7 nebo sekunda u verze 1, 3. nebo septima u verze 2):
Váš e-mail:
Adresa bydliště:
Telefon:
Odkud víte o naší soutěži (např. od učitele, od kamaráda, z internetu):