Logo UP

I-soutěže: hlavní stránka

Poslední aktualizace:

Logo MSMT Clipart
Na těchto stránkách najdete přírodovědné soutěže typu korespondenčních seminářů s využitím intenetu a případně i jiných komunikačních prostředků. Představují dílčí část projektu STM-Morava podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu. V rámci projektu je připravena celá řada zajímavých aktivit pro žáky studenty všech stupňů škol. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a do projektu se zapojíte!

V našich L@byrintech lze bloudit zákoutími matematiky, fyziky nebo chemie (popř. dvěma či všemi třemi zároveň) na obrazovce počítače nebo jen s tužkou, kalkulačkou a listem papíru. Zapojit se a soutěžit v oddělených kategoriích pro studenty základních a středních škol lze opravdu odkudkoli. V otázkách jsou využity i zábavné formy úkolů -- křížovky, rébusy, doplňovačky, kvizy, sudoku i experimenty s pomůckami běžně dostupnými v domácnosti. Nejlepší „bludišťáci“ budou pozváni na závěrečné finále do Olomouce a získají zajímavé věcné ceny.

Abychom mohli soutěže co nejlépe přizpůsobit Vašim potřebám, představám a požadavkům, dovolujeme si Vás poprosit o pár minut času a pár kliknutí myší k vyplnění našich dotazníků (jak učitele, tak studenty). Děkujeme mnohokrát!

Kontakt

S konkrétními dotazy týkajícími se jednotlivých soutěží z matematiky, fyziky nebo chemie se obracejte nejlépe přímo na jejich organizátory, s ostatními náměty, připomínkami a komentáři na adresu:

Clipart Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 50
Olomouc, CZ-772 00
Email: richter@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 103
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky)