Logo UP

L@byrint FYZIKY: 2. ročník 2007/2008

Poslední aktualizace:

Logo L@byrintu

Ročník 2007/2008 byl ukončen!

Finále obou kategorií proběhlo 21. května 2008. (více informací »)

Děkujeme mnohokrát všem účastníkům i pedagogům za zájem a podporu!

Než začnete...

Clipart Před začátkem si Vám dovolujeme připomenout důležité informace:

Vzhůru do L@byrintu!

Zadání a řešení úloh

Číslování ročníků v bodovém hodnocení kategorie S odpovídá 4-letým gymnáziím a SOŠ, u kategorie Z 2. stupni ZŠ. Pokud si u víceletých gymnázií nejste jisti, uveďte prosím Váš ročník a typ gymnázia (osmileté, sedmileté, šestileté).

Děkujeme za zaslaná řešení i za trpělivost, neboť oprava se nám protáhla déle, než jsme očekávali!

Kolo Datum zaslání řešení Texty zadání a řešení
ZŠ – kategorie Z SŠ – kategorie S
Zadání Řešení Zadání Řešení
1. kolo 31. 12. 2007 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor
2. kolo 31. 3. 2008 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor
finále 21. 5. 2008 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor

Pomocné soubory pro 2. kolo soutěže:

Pořadí soutěžících

Pořadí soutěžících po 2. kole soutěže: Poznámky k hodnocení:

Termínovník – harmonogram ročníku

DROBNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY VYHRAZENY!!! Závazný termín odevzdání domácích kol bude vždy uveden na zadání.
Kategorie S i Z
Řešení 1. kola: konec prosince 2007
Řešení 2. kola: konec března 2008
Termín 3. kola – finále: květen 2008

Kontaktní adresa

Clipart Svá řešení a případné dotazy či připomínky posílejte na adresu:

Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 50
Olomouc, CZ-772 00
Email: richter@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 103
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky)

Organizátoři letošního ročníku