Logo UP

L@byrint FYZIKY: aktuální ročník

Poslední aktualizace:

Logo L@byrintu
Clipart

Než začnete...

Clipart Před začátkem si Vám dovolujeme připomenout důležité informace:

Vzhůru do L@byrintu!

Finále ročníku 2008/2009 proběhlo ve středu 10. 6. 2009. Další informace »»
Děkujeme za zájem o naši soutěž a těšíme se na Vás v dalším ročníku!

Zadání a řešení úloh

Číslování ročníků v bodovém hodnocení kategorie S odpovídá 4-letým gymnáziím a SOŠ, u kategorie Z 2. stupni ZŠ. Pokud si u víceletých gymnázií nejste jisti, uveďte prosím Váš ročník a typ gymnázia (osmileté, sedmileté, šestileté).
Kolo Datum zaslání řešení Texty zadání a řešení
ZŠ – kategorie Z SŠ – kategorie S
Zadání Řešení Zadání Řešení
1. kolo 31. 12. 2008 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor
2. kolo 20. 4. 2009 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor
finále 10. 6. 2009 PDF soubor PDF soubor PDF soubor PDF soubor
Finále ročníku 2008/2009 proběhlo ve středu 10. 6. 2009. Další informace »»

Pomocné soubory pro 1. kolo soutěže:

Pomocné soubory pro 2. kolo soutěže:

Pořadí soutěžících

Pořadí soutěžících:

Termínovník – harmonogram ročníku

DROBNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY VYHRAZENY!!! Závazný termín odevzdání domácích kol bude vždy uveden na zadání.
Kategorie S i Z
Řešení 1. kola: konec prosince 2008
Řešení 2. kola: 20. dubna 2009
Termín 3. kola – finále: 10. 6. 2009

Kontaktní adresa

Clipart Svá řešení a případné dotazy či připomínky posílejte na adresu:

Lukáš Richterek
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
Třída 17. listopadu 50
Olomouc, CZ-772 00
Email: richter@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 103
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky)